Màu của đá

Mùa Xuân Trên Đỉnh Tai Mèo Người ta gọi đó là mùa đá nở hoa, khi những cành khô xám…