Tam giác mạch

Vẻ đẹp khó cưỡng của mùa thu Hà Giang, những bông kiều mạch rực hồng trên nương, men theo sườn…