Có một Hà Giang rất khác

Hà Giang vẫn luôn nổi tiếng với cao nguyên đá Đồng Văn, nhưng cũng có một phía tây hùng vĩ nơi những thửa ruộng bậc thang hòa với đất trời.

Ở phía tây của Hà Giang là 2 huyện Hoàng Su phì và Xín Mần với những thửa ruộng bậc thang hùng vĩ, chạm tới trời xanh, hòa với núi rừng. Khác với những thửa lúa chín vàng, mùa nước đổ như để lại trên những tấm gương phản chiếu đất trời.

Những chiếu gương ấy phản chiếu đất, trời. Khi thì trong xanh, lúc lại rực lửa trước ánh hoàng hôn, đất trời như hòa làm một.

Cảnh sắc ấy khó tả bằng lời, khi mà ánh sáng, thiên nhiên và những kì quan ruộng bậc thang được con người tạo ra từ nhiều đời kết hợp làm một. Thật chẳng có lời nào miêu tả về sự hùng vĩ ấy.

—-Đức Béo—-

One thought on “Có một Hà Giang rất khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.