Màu của đá

Mùa Xuân Trên Đỉnh Tai Mèo Người ta gọi đó là mùa đá nở hoa, khi những cành khô xám…

Mùa Xuân Hà Giang

Một mùa xuân Hà Giang qua những chiếc ảnh phim, một chút màu thời gian đã cũ. Hà Giang mùa…