Phía Tây

Hà Giang có một phía tây đẹp nao lòng. Một phía tây bị bỏ quên, ít được dân du lịch…

Tam giác mạch

Vẻ đẹp khó cưỡng của mùa thu Hà Giang, những bông kiều mạch rực hồng trên nương, men theo sườn…