Màu của đá

Mùa Xuân Trên Đỉnh Tai Mèo Người ta gọi đó là mùa đá nở hoa, khi những cành khô xám…

Mùa Xuân Hà Giang

Một mùa xuân Hà Giang qua những chiếc ảnh phim, một chút màu thời gian đã cũ. Hà Giang mùa…

Phía Tây

Hà Giang có một phía tây đẹp nao lòng. Một phía tây bị bỏ quên, ít được dân du lịch…

Tam giác mạch

Vẻ đẹp khó cưỡng của mùa thu Hà Giang, những bông kiều mạch rực hồng trên nương, men theo sườn…